Energijos vartotojų švietimas


Racionalus energijos vartojimas priklauso ne vien nuo technologijų, bet ir nuo pačių vartotojų sąmoningumo. Energetikos ekspertų vertinimu, sutaupyti energiją padeda ir vartojimo įpročių pasikeitimas. Todėl įgyvendinant Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, UAB „Litesko” su Energetikos ministerija pasirašė energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.

Pagal šį susitarimą Bendrovė vykdyo įvairias švietimo ir konsultavimo veiklas apie energinį efektyvumą,  skirtas visiems jos klientams: tiek daugiabučių namų gyventojams, tiek verslo įmonėms, visuomeninėms organizacijoms ar įstaigoms. Tikimasi, kad tai paskatins taupyti energiją bei tapti labiau atsakingais jos vartotojais. 

Įgyvendindama susitarimą, aktualią informaciją apie energijos taupymo priemones Bendrovė skelbia savo interneto svetainėje, pristato energijos vartojimo mažinimo galimybes regionų, kuriuose valdo šilumos ūkius, spaudos leidiniuose (2017 m. pranešimai spaudai, 2018 m. pranešimai spaudai, 2019 m. pranešimai spaudai, 2020 m. pranešimai spaudai), analizuoja šilumos vartojimo tendencijas daugiabučiuose namuose, taip pat individualiai konsultuoja pramonės, prekybos ir paslaugų įmones, įstaigas bei kitus savo vartotojus apie svarbiausias energinio taupymo priemones pastatuose. 

Elektroninio aptarnavimo centre sužinosite, ar Jūsų daugiabutis namas suvartoja daug šilumos, taip pat rasite aktualios informacijos apie tai, kokių žingsnių galėtumėte imtis, siekiant sumažinti energijos švaistymą.  

 Primename, kad netinkamai veikiant šildymo ar karšto vandens sistemai, taip pat pastebėjus gedimą, reikia pranešti jūsų pastato administratoriui, bendrijos pirmininkui, pastato sistemų prižiūrėtojui ar kitam jūsų pasirinktam atsakingam asmeniui.

 

Žemiau rasite energijos vartojimo skirtinguose daugiabučiuose namuose palyginimą: 

„Alytaus energija“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas

„Biržų šiluma“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas2019 m. pranešimas2020 m. pranešimas

„Druskininkų šiluma“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas2019 m. pranešimas2020 m. pranešimas

„Kelmės šiluma“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas2019 m. pranešimas2020 m. pranešimas

„Marijampolės šiluma“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas2019 m. pranešimas2020 m. pranešimas

„Telšių šiluma“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas2019 m. pranešimas2020 m. pranešimas

„Vilkaviškio šiluma“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas2019 m. pranešimas