Energijos vartotojų švietimas


Taupesnis energijos vartojimas priklauso ne vien nuo technologijų, bet ir nuo pačių vartotojų sąmoningumo. Energetikos ekspertų vertinimu, pasikeitus vartotojų įpročiams, energijos vartojimas mažėja.  Todėl, siekiant paskatinti vartotojus aktyviau įsitraukti į energijos efektyvumo programą bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, UAB „Litesko” su Energetikos ministerija pasirašė energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą.

Pagal šį susitarimą Bendrovė 2017-2020 metais vykdys įvairias švietimo ir konsultavimo veiklas apie energinį efektyvumą,  skirtas visiems jos klientams: tiek daugiabučių namų gyventojams, tiek verslo įmonėms, visuomeninėms organizacijoms ar įstaigoms. Tikimasi, kad tai paskatins vartotojus mažinti energijos suvartojimą ir prisidės prie Lietuvos bei Europos Sąjungos tikslo taupyti energiją pasiekimo.  

Įgyvendindama susitarimą, aktualią informaciją apie energijos taupymo priemones Bendrovė skelbia savo interneto svetainėje, pristato energijos vartojimo mažinimo galimybes regionų, kuriuose valdo šilumos ūkius, spaudos leidiniuose (2017 m. pranešimai spaudai, 2018 m. pranešimai spaudai), analizuoja šilumos vartojimo tendencijas daugiabučiuose namuose, taip pat individualiai konsultuoja pramonės, prekybos ir paslaugų įmones, įstaigas bei kitus savo vartotojus apie svarbiausias energinio taupymo priemones pastatuose. 

Elektroninio aptarnavimo centre sužinosite, ar Jūsų daugiabutis namas suvartoja daug šilumos, taip pat rasite aktualios informacijos apie tai, kokių žingsnių galėtumėte imtis, siekiant sumažinti energijos švaistymą.  

 

Žemiau rasite pranešimus klientams:

„Alytaus energija“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas

„Biržų šiluma“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas

„Druskininkų šiluma“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas

„Kelmės šiluma“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas

„Marijampolės šiluma“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas

„Telšių šiluma“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas

„Vilkaviškio šiluma“ 2017 m. pranešimas2018 m. pranešimas