Mūsų klientai


„Litesko“ paslaugomis naudojasi daugiau nei 80% gyventojų

„Litesko“ aptarnaujamuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose yra apie 253 tūkst. gyventojų. Daugiau nei 80 proc. jų naudojasi „Litesko“ tiekiama šilumos energija bei karšto vandens pašildymo paslauga. Apie 70 proc. pateikiamos šilumos yra suvartojama gyvenamųjų namų šildymui. Likusi šilumos dalis skiriama įvairių įstaigų, organizacijų bei įmonių patalpų šildymui.

Pastarieji skaičiai akivaizdžiai rodo šilumos svarbą Lietuvoje, kurioje šildymo sezonas tęsiasi apie 6 mėnesius. Itin svarbu, kad šiluma būtų gaminama efektyviai – to „Litesko“ siekia modernizuodama išnuomotus Lietuvos miestų šilumos ūkius.

Centralizuotos šilumos tiekimas patogus klientams – jie gali gauti kokybiškas paslaugas nesirūpindami vietinės katilinės įrengimu bei kuro įsigijimu. Nėra nemalonių pojūčių dėl dūmų ir smalkių patekimo į gyvenamąsias patalpas, potencialaus gaisro ar sprogimo bei apsinuodijimo dujomis pavojaus.