Kas esame ir ką darome


UAB „Litesko“ buvo įkurta 1998 metų gruodžio mėn. Bendrovė 15-os ir daugiau metų laikotarpiui yra išsinuomojusi miestų bei gyvenviečių centralizuoto šildymo sistemas. Apjungdama šešis filialus „Litesko“ tiekia šilumos energiją bei karštą vandenį Marijampolėje, Telšiuose, Druskininkuose, Biržuose, Kelmėje bei šių savivaldybių miesto tipo gyvenvietėse.

„Litesko“ centralizuotai aprūpina šiluma bei tiekia karštą vandenį daugiau nei 31 tūkstančiui vartotojų visoje Lietuvoje bei keliems tūkstančiams privačių įmonių, organizacijų, pramonės įmonių bei valdžios įstaigų.

Mes rūpinamės, kad mūsų klientai visada galėtų naudotis karštu vandeniu, o žiemą džiaugtis šiltais namais. Mažiausiomis sąnaudomis kokybiškai teikiame paslaugas, atitinkančias Europos Sąjungos standartus už stabilią kainą. Daugiau informacijos apie bendrovės pasiekimus rasite buklete MES ESAME LITESKO.

Naudojamės tarptautinės „Veolia“ grupės patirtimi

„Litesko“ priklauso didžiausiai Europoje energetikos paslaugų kompanijų grupei „Veolia“ bei savo veikloje vadovaujasi jos principais bei patirtimi. „Veolia“ grupė turi daugiau nei 174 tūkstančius darbuotojų 55 pasaulio šalyse. „Veolia“ iš viso aptarnauja daugiau negu 3,4 mln. vartotojų ūkių, prižiūri daugiau nei 700 centralizuotų šildymo ir vėsinimo sistemų, valdo 118 tūkstančių energetikos objektų.

Investuojame į Lietuvos miestų šilumos ūkio modernizavimą

Sėkmingai perėmus pasaulinę įmonių grupės „Veolia“ praktiką, „Litesko“ nuolat investuoja į nuomojamus šilumos ūkius. Iki 2015 m.  „Litesko“ Lietuvoje jau investavo 110,64 mln. Eur.

Išsinuomojusi miestų centralizuoto šildymo sistemas, „Litesko“ aktyviai dalyvavo sprendžiant šilumos ūkių skolų padengimą.

Saugome švarią aplinką

„Litesko“ savo veikloje ypatingą dėmesį skiria aplinkos apsaugai. Taikant pažangias šilumos ir elektros energijos gamybos technologijas bei modernizuojant perdavimo tinklus „Litesko“, nuolatos mažina daromą neigiamą poveikį aplinkai. Įmonė rūpinasi, kad aplinka, kurioje gyvename ir dirbame būtų kuo švaresnė.

Kadangi „Litesko“ aplinkos apsauga ir taršos prevencija yra vieni iš pagrindinių bendrovės prioritetų, todėl įmonė visuose savo veiklos lygmenyse įsipareigoja:

  • siekti, kad būtų griežtai laikomasi veiklos sritį reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;
  • didinti energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą, taupyti gamtos išteklius bei mažinti atliekų ir teršalų susidarymą;
  • skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą;
  • diegti prevencines priemones aplinkosaugos srityje, siekiant dar labiau sumažinti riziką aplinkai.

„Litesko“ siekdama užtikrinti aukštą aplinkos kokybės lygį, 2011 m. įdiegė ISO 14001 standarto reikalavimus atitinkančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kurios tikslas - valdyti veiklos daromą poveikį aplinkai, užtikrinti kontrolę ir atitiktį teisiniams normatyviniams reikalavimams ir aplinkosaugos politikai bei užtikrinti nuolatinį gerinimą.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sukurta remiantis aplinkos apsaugos vadybos standarto ISO 14001 reikalavimais, įtraukiant:

  • sisteminę organizacijos veiklos ir įtakos aplinkai analizę, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus;
  • aiškų tikslų apibrėžimą bei priemonių jiems įgyvendinti įdiegimą;
  • aplinkos apsaugos vadybos dokumentavimo sistemos sukūrimą ir parengimą;
  • reguliarų sistemos veiksmingumo vertinimą, siekiant nuolat tobulinti mūsų darbo metodus ir aplinkosauginius rodiklius.

Įmonė rūpindamasi aplinkosauga, įpareigoja ne tik savo darbuotojus laikytis aplinkosaugos teisinių reikalavimų, bet to paties reikalauja ir iš įmonei teikiančių paslaugas rangovinių organizacijų.