Sutarčių formos


Informuojame, kad mūsų Bendrovė siūlo buitiniams šilumos vartotojams pasirašyti šilumos ir (ar) pirkimo – pardavimo sutartį. Sutartį galima sudaryti Klientų aptarnavimo padaliniuose. 

Sutartys sudaromos darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais iki 15.15 val.) Pasirašant sutartį būtina pateikti žemiau nurodytus dokumentus:

  1. VĮ Registrų centro pažymėjimą apie nuosavybę.
  2. Asmens identifikavimo dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.
  3. Pažymą iš seniūnijos apie bute gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių. Jei yra karšto vandens skaitikliai, pažyma nėra būtina.

Jei butas priklauso keliems bendrasavininkams, tokiu atveju turi atvykti visų dalių savininkai.

Žemiau pateikiamos sutarčių formos: