UAB „Litesko“ aptarnaujamiems šilumos ūkiams – ES Sanglaudos fondo parama


2019-09-02
 

2020-2021 metais bendrovė „Litesko“ Druskininkuose ir Marijampolėje įgyvendins du naujus šilumos trasų rekonstrukcijos projektus, remiamus Europos Sąjungos Sanglaudos fondo. Bendras projektų biudžetas siekia iki 3,960 mln. eurų, o paramos vertė iki 1,967 mln. eurų. 

Šių metų rugpjūčio mėn. „Litesko“ pasirašė dvi sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl ES struktūrinių fondų finansavimo šiems projektams. 

Gauta parama iš viso leis „Litesko“ valdomuose Druskininkų ir Marijampolės šilumos ūkiuose atnaujinti net apie 2,7 kilometrus susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų ir nutiesti naujas apie 2,7 kilometro ilgio trasas. 

Druskininkuose didesnė nei 664 tūkst. eurų ES parama bus skirta 1509 metrų ilgio trasų atnaujinimui. Marijampolėje su beveik 1302 tūkst. eurų parama bus rekonstruota apie 1202 metrų ilgio trasų.

Planuojamos rekonstruoti trasos yra paklotos daugiau nei prieš tris dešimtmečius, todėl yra susidėvėjusios ir pasižymi mažu efektyvumu – čia švaistoma ne tik šiluma, bet ir pirminis kuras jos gamybai. Seni vamzdynai bus pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais, vamzdžiais su nuotėkio kontrolės sistema. Ji, įvykus avarijai, leidžia tiksliai diagnozuoti drėgmės išplitimo ir remonto vietą.

Investicijos į centralizuoto šilumos tiekimo sistemų trasų atnaujinimą bei plėtrą padidins jų patikimumą ir efektyvumą, leis mažinti ne tik šilumos tinklų remonto išlaidas, kuro sąnaudas, bet ir aplinkos taršą.

Įgyvendinus šiuos ES fondų remiamus projektus, planuojama, kad metiniai šilumos nuostoliai, rekonstruotose trasose, sumažės  nuo  36 proc. Marijampolėje iki 56 proc. Druskininkuose ir kasmet bus sutaupyta atitinkamai apie 855,1 MWh ir 692,7 MWh šilumos energijos. Bendras abiejų miestų šilumos vartotojų skaičius, kuriems šiluma po rekonstrukcijos bus tiekiama patikimiau, viršija 17,6 tūkstančio arba 92 proc. visų šių miestų centralizuotos šilumos vartotojų.

Parama šiems projektams vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2019 m. liepos mėn. 19 d. įsakymą Nr. 1-204 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. 

Atnaujintas straipnis https://www.litesko.lt/content/uab-litesko-su-es-parama-atnaujins-daugiau-silumos-tiekimo-vamzdynu-druskininkuose

 

 

 

 


Grįžti į naujienas