PARENGTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIO TELŠIŲ MIESTO, RAINIŲ KAIMO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANAS


2022-08-29

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui teikiamas tvirtinti Telšių rajono savivaldybėje esančio Telšių miesto, Rainių kaimo šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB „Litesko“, vykdanti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (toliau – Įstatymas) nurodytą ūkinę veiklą, t. y. teikianti centralizuotą šilumos energiją bei karštą vandenį Telšių miesto gyventojams, pramonės įmonėms bei įstaigoms. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotos Energetikos veiklos licencijos Nr. L4-ŠT-27, Įmonės su Telšių rajono savivaldybe sudarytos Sutarties Nr. 00-09-28-006 Dėl Telšių šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos bei Įmonės su SP AB „Telšių šilumos tinklai“ sudarytos Nuomos sutarties Nr. 00-09-28-007 (toliau – Nuomos sutartis) pagrindu. Adresas: Konstitucijos pr. 7., Vilnius, tel. (8 5) 266 7500, el.p. info@litesko.lt.

Plano rengėjas – VĮ Registrų centras, Komercinių paslaugų skyrius, atsakingas asmuo – Komercinių paslaugų grupės vadovas Evaldas Lukša, el.p. Evaldas.Luksa@registrucentras.lt, Tel +370 659 13447.

Plano objektas – Telšių rajono savivaldybėje esančiame Telšių mieste, Rainių kaime esantys šilumos perdavimo tinklai.

Plano tikslas – įgyvendinti Įstatymo reikalavimus, numatančius, kad jeigu iki jo įsigaliojimo dienos ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet Įstatyme nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, jas nustato Vyriausybė ar Vyriausybės įgaliota institucija Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose.

Susipažinti su teikiamo tvirtinti Plano sprendiniais ir aiškinamuoju raštu galima čia:


Grįžti į naujienas