Nutarimas dėl karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo UAB „Litesko“ filialui „Telšių šiluma“


2022-03-14

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. O3E-284 nustatė UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ karšto vandens kainos dedamąsias. Skaityti nutarimą.


Grįžti į naujienas