Informacija apie Šilumos paskirstymo metodus, įsigaliosiančius nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.


2017-07-26

Informuojame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), siekdama užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą, kuris atitiktų gyventojų / vartotojų poreikius, pritarė parengtų 10 šilumos paskirstymo metodų ir Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimams.

Šie šilumos paskirstymo metodai įsigalioja š. m. rugpjūčio 1 d.

Iš viso įsigalioja 10 naujų Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų, kurie pakeis šiuo metu taikomus metodus ir leis užtikrinti tikslesnį šilumos bei karšto vandens paskirstymą daugiabučių namų gyventojams, išspręsti praktikoje kylančias problemas dėl neapskaityto karšto vandens, šilumos priskyrimo bendrosioms reikmėms ir kt.

Šilumos ūkio įstatymas numato galimybę daugiabučių namų gyventojams pasirinkti labiausiai jų poreikius atitinkantį šilumos paskirstymo būdą – kaip bus paskirstoma šilumos energija, galima rinktis iš Komisijos rekomenduojamų metodų arba parengti savo ir suderinti su Komisija. Visais kitais atvejais šilumos tiekėjas parenka labiausiai pastato šilumos ir karšto vandens sistemas atitinkantį šilumos paskirstymo metodą.

Papildomai pažymime, kad kol vartotojai priims sprendimą dėl naujų metodų pasitrinkimo, Jūsų šilumos tiekėjas parenka bei taiko naują metodą, labiausiai atitinkantį pastato šildymo, karšto vandens tiekimo bei šilumos apskaitos sistemą. Taip pat naujų metodų įsigaliojimas vartotojų parengtų ir su Komisija suderintų individualių šilumos paskirstymo metodų taikymui įtakos neturės.

Taip pat vartotojų anksčiau be papildomo pagrindimo pasirinkti šiuo metu galiojančiuose metoduose įtvirtinti koeficientai ir jų dydžiai, kuriems pagal naujus metodus reikalingas pagrindimas, gal būti taikomi tik pateikus tų koeficientų ir dydžių nustatymą pagrindžiančius dokumentus.

Jei pageidaujate keisti metodą, susisiekite su šilumos tiekėjo klientų aptarnavimo padaliniu.

Daugiau informacijos apie pasikeitimus rasite Komisijos puslapyje http://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2016-metai/birzelis/2016-06-09/keiciasi-silumos-paskirstymo-metodai-ir-ju-rengimo-bei-taikymo-taisykles-.aspx


Grįžti į naujienas