ES fondo parama Marijampolėje augins šilumos tiekimo patikimumą


2011-05-09

Marijampolėje pradėti magistralinių, skirstomųjų ir įvadinių šilumos trasų renovacijos darbai, remiami Europos regioninės plėtros fondo.

Pagal trišalę sutartį tarp miestą šildančios bendrovės „Litesko“, Ūkio ministerijos ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros, šiam projektui iš fondo skirta 2,83 mln. litų. Kitą dalį lėšų – dar 2,83 mln. litų – šilumos trasų atnaujinimui skirs „Litesko“.

Tai – vienas iš devynių bendrovės šilumos tinklų rekonstrukcijos projektų, įgyvendinamų su ES parama.

„Renovuosime virš 1,6 kilometro pačių seniausių, 30-40 metų amžiaus, Marijampolės trasų, kuriose hidraulinių bandymų metu nustatyta daugiausia vamzdynų defektų. Iki 2012 metų rudens truksiantis renovacijos projektas leis didinti šilumos tiekimo kokybę Marijampolėje“, - sakė „Litesko“ komercijos direktorius Rimantas Germanas.

Vamzdynų rekonstrukcijos darbai bus vykdomi įvairiose miesto dalyse. Šį pavasarį trasų atnaujinimas pradėtas Sporto, Uosupio ir Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvių rajonuose. Pasenusios trasos keičiamos to paties arba mažesnio skersmens moderniais, optimalaus diametro, bekanaliais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais su gedimų kontrolės sistema.

„Šis projektas daugiau kaip 60 procentų sumažins šilumos nuostolius renovuotose trasose. Mažesnis iškastinio kuro suvartojimas reiškia, kad šilumos gamyba taps draugiškesnė aplinkai“, - teigė R. Germanas. Užbaigus šilumos trasų rekonstrukciją, CO2 metiniai išmetimai sumažės 198 tonomis.

Vamzdynų renovacijos metu P. Armino, P. Kriaučiūno ir Sodo gatvių rajonuose bus paklota ir nauja šilumos trasa, kurios ilgis sieks apie 380 metrų. „Savo klientams užtikrinę alternatyvų tiekiamos šilumos maršrutą, didinsime šilumos tiekimo saugumą ir patikimumą mieste“, - sakė R. Germanas.

Dešimt Lietuvos miestų šildanti „Litesko“ priklauso vienai didžiausių Europoje energetikos paslaugų kompanijų grupei „Dalkia“. Vilniuje šiai kompanijai atstovauja bendrovė „Vilniaus energija“.


Grįžti į naujienas