2018-2019 m. UAB „Litesko“ aptarnaujamiems šilumos ūkiams – ES Sanglaudos fondo parama


2018-06-20
 

2018 - 2019 metais bendrovė „Litesko“ skirtinguose Lietuvos miestuose įgyvendins šešis naujus šilumos trasų rekonstrukcijos projektus, remiamus Europos Sąjungos Sanglaudos fondo. Bendras projektų, kurie bus vykdomi Druskininkuose, Marijampolėje, Telšiuose, Kybartuose ir Kelmėje biudžetas siekia iki 4,374 mln. eurų, o paramos vertė iki 1,893 mln. eurų. 

Šių metų balandžio ir gegužės mėn. „Litesko“ pasirašė šešias sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl ES struktūrinių fondų finansavimo. 

Gauta parama iš viso leis „Litesko“ valdomuose penkiuose šalies šilumos ūkiuose atnaujinti beveik 2 kilometrus susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų ir nutiesti naują apie 450 m. ilgio trasą. 

Druskininkuose didesnė nei 676 tūkst. eurų ES parama bus skirta 680 metrų ilgio trasų atnaujinimui. Marijampolėje su beveik 654 tūkst. eurų parama bus rekonstruota apie 767 metrų ilgio trasų.

Į 1311 metrų ilgio šilumos trasų atnaujinimą Telšiuose bus investuota per 389 tūkst. eurų paramos. Kelmėje bus įgyvendinti du projektai, t.y. 2018 m. planuojama nutiesti naują apie 450 m ilgio trasą sujungiant Kelmės miesto Mackevičiaus ir Nepriklausomybės kvartalinių katilinių centralizuotas šilumos tiekimo sistemas su beveik 96 tūkst. eurų parama, o 2019 m. planuojama rekonstruoti 257 metrų ilgio susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų su 36 tūkst. eurų parama. Kybartuose numatyta su 41 tūkst. eurų ES parama atnaujinti apie 198 metrus šilumos tiekimo trasų.

Planuojamos rekonstruoti trasos yra paklotos daugiau nei prieš tris dešimtmečius, todėl yra susidėvėjusios ir pasižymi mažu efektyvumu – čia švaistoma ne tik šiluma bet ir pirminis kuras jos gamybai. Seni vamzdynai bus pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais, vamzdžiais su nuotėkio kontrolės sistema. Ji, įvykus avarijai, leidžia tiksliai diagnozuoti drėgmės išplitimo ir remonto vietą.

Investicijos į centralizuoto šilumos tiekimo sistemų trasų atnaujinimą bei plėtrą padidins jų patikimumą ir efektyvumą, leis mažinti ne tik šilumos tinklų remonto išlaidas, kuro sąnaudas, bet ir aplinkos taršą. 

Apskaičiuota, kad įgyvendinus šiuos ES fondų remiamus projektus, vidutinis bendras šilumos nuostolių sumažėjimas rekonstruotose trasose sieks apie 50 procentų ir kasmet bus sutaupoma apie 1825 MWh šilumos energijos. Bendras vartotojų skaičius, kuriems šiluma po rekonstrukcijos bus tiekiama patikimiau, viršija 14,2 tūkstančio.

Parama šiems projektams vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. kovo mėn. 23 d. įsakymus Nr. 1-66 ir Nr.1-67 bei 2018 m. gegužės mėn. 3 d. įsakymu Nr. 1-139 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. 

 

 

 


Grįžti į naujienas