Įmonės energijos suvartojimo auditas


Siekiant sumažinti įmonės eksploatacines sąnaudas, pravartu būtų pagalvoti apie šilumos energijos sąnaudų mažinimą. Šio tikslo įgyvendinimo pradžia - įmonės pastato auditas.

Specializuotų firmų kvalifikuoti atstovai išsamų pastatų efektyvaus šilumos panaudojimo įvertinimą, pateikia išvadas bei pasiūlymus ir, atsižvelgę į įmonių vadovų pageidavimus bei finansines galimybes, paruošia renovacijos projektą.

Daugiau informacijos galite sužinoti kreipdamiesi į klientų aptarnavimo padalinius.