„Litesko“ aptarnaujamiems šilumos ūkiams – ES Sanglaudos fondo parama


2017-01-18
 

Šiemet ir kitąmet bendrovė „Litesko“ skirtinguose Lietuvos miestuose įgyvendins penkis naujus šilumos trasų rekonstrukcijos projektus, remiamus Europos Sąjungos Sanglaudos fondo. Bendras projektų, kurie bus vykdomi Druskininkuose, Marijampolėje, Vilkaviškyje, Kybartuose, Biržuose ir Kelmėje biudžetas siekia iki 2,7 mln. eurų, o paramos vertė iki 1,24 mln. eurų.

Praėjusių metų gruodžio 23 d. „Litesko“ pasirašė penkias sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl ES struktūrinių fondų finansavimo.

Gauta parama iš viso leis atnaujinti beveik 3,2 kilometro susidėvėjusių šilumos trasų. Druskininkuose didesnė nei 551 tūkst. eurų ES parama bus skirta 850 metrų ilgio trasų atnaujinimui. Marijampolėje su beveik 281 tūkst. eurų parama bus rekonstruotas apie 391 metras šilumos trasų.

Į 862 metrų ilgio šilumos trasų atnaujinimą Vilkaviškyje ir Kybartuose bus investuota virš 203 tūkst. eurų paramos. Biržuose planuojama rekonstruoti 867 metų ilgio trasą su beveik 168 tūkst. eurų parama. Kelmėje numatyta su 38 tūkst. eurų ES parama atnaujinti apie 215 metrų ilgio šilumos tiekimo trasų.

Planuojamos rekonstruoti trasos yra paklotos daugiau nei prieš tris dešimtmečius, todėl yra susidėvėjusios ir pasižymi mažu efektyvumu – čia švaistoma šiluma. Seni vamzdynai bus pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais, vamzdžiais su nuotėkio kontrolės sistema. Ji, įvykus avarijai, leidžia tiksliai diagnozuoti drėgmės išplitimo ir remonto vietą.

Investicijos į trasų atnaujinimą padidins centralizuoto šilumos tiekimo sistemų patikimumą ir efektyvumą, leis mažinti ne tik šilumos tinklų remonto išlaidas, kuro sąnaudas, bet ir aplinkos taršą bei šilumos kainą.

Įgyvendinus šiuos ES fondų remiamus projektus, nuostolius rekonstruotose trasose planuojama sumažinti 50 procentų ir kasmet sutaupyti apie 1158 MWh šilumos energijos. Bendras vartotojų skaičius, kuriems šiluma po rekonstrukcijos bus tiekiama patikimiau, viršija 12,6 tūkstančio.

Parama šiems projektams vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 1-315 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.


Grįžti į naujienas